Impuls a la lectura

La lectura és un factor fonamental per al desenvolupament de les Competències bàsiques i facilita el desenvolupament personal i l’adquisició d’aprenentatges.

El projecte  es fonamenta en els eixos  del programa “Impuls de la lectura” del Departament d’Educació:

 1. Saber llegir
  L’aprenentatge de la lectura com a desenvolupament de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos.
  L’assoliment de les habilitats funcionals bàsiques de lectura correspon al cicle inicial de l’educació primària i és en aquest cicle on s’han de prendre les mesures de suport necessàries amb els alumnes que hi presenten dificultats. Correspon als cicles posteriors continuar el treball de les estratègies lectores, adaptades a les necessitats de cada moment.
 2. Llegir per aprendre
  L’ús de la lectura per a l’aprenentatge. Els alumnes han de desenvolupar la seva responsabilitat en l’aprenentatge i tenir la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina per a l’accés a la informació, la descoberta i l’ampliació de coneixements, és a dir, l’ús de la lectura com a instrument d’aprenentatge en totes les àrees del currículum.
 3. Gust per llegir
  El gust per llegir s’adquireix desenvolupant l’hàbit lector i fomentant la lectura sistemàtica en qualsevol suport, aprenent a reflexionar sobre el que s’ha llegit, sabent-ho explicar mitjançant evidències orals o escrites i sabent-ho compartir.

Des de l’escola treballem aquest projecte amb activitats diverses i de manera transversal.

 

 • 30 minuts de lectura diària:

  tots els cursos de primària dediquen 30 minuts diaris a la lectura establerts dins l’horari de cada aula. Cada dia de la setmana hi ha una modalitat diferents: lectura individual , en veu alta, per parelles, apadrinaments lectors, textos d’actualitat, estratègies de lectura, intercanvi , recomanacions de llibres…

 • Bibliopati:

  Tots els dies al´hora del pati està oberta la biblioteca per als alumnes. Poden llegir, agafar llibres en préstec, treballar. Es procura un ambient acollidor i tranquil.

 • Biblioteques d’aula:

  Totes les aules,des d’infantil a sisè de primària, estan dotades d’una biblioteca de llibres d’imaginació i revistes adequades a cada edat . En fan ús als 30 minuts diaris, però també poden fer préstec d’aquests llibres.

 • Diari lector

  Cada alumne tindrà l’oportunitat d’emportar-se un llibre a casa fins la seva finalització en cas que li agradi o fins que l’alumne cregui oportú. Els motivarem per descriure amb una paraula, un dibuix, una frase o un resum diari del que ha llegit, segons el nivell, exposan-t’ho a l’agenda i compartint opinions amb el grup classe.

  L’objectiu és afavorir el gust per llegir i alhora, oferir als alumnes la possibilitat de comprometre’s en el desenvolupament del seu hàbit lector i de ser més autònoms.

 • L’hora del conte

Donarem possibilitats a familiars, antics mestres, antics alumnes o qualsevol persona interessada de la comunitat educativa en poder llegir algun conte a diferents grups classe del centre.

 • Diada de Sant Jordi

  Es cercaran activitats diverses on els alumnes són protagonistes de les seves creacions literàries i/o de la lectura en veu alta.