Menjador escolar

 

INSCRIPCIONS AL MENJADOR ESCOLAR:

INSCRIU-TE AQUÍ

 

 

L’objectiu més important és aconseguir una dieta senzilla, completa i adequada als usuaris, aconseguint l’energia necessària i els nutrients suficients pel seu desenvolupament tant a nivell físic com mental.
Cal recordar que d’una alimentació adequada depenen: el rendiment físic i intel·lectual, les defenses de l’organisme, la salut i la qualitat de vida.
A Catalunya School Services treballem per l’educació de l’estudiant davant el menjar; per promoure hàbits saludables, per la qualitat nutricional i els criteris higiènics i sensorials.
Per assolir aquests reptes treballem molt estretament amb els criteris i requeriments plantejats per l’AFA i la Direcció del Centre.

 

SERVEI DE GESTIÓ DE COBRAMENT A LES FAMILIES

a) L’atenció a les famílies es farà de dilluns a divendres de 8:30 a 10:30 hores.
b) Gestió directa als usuaris/es del menjador.
c) Domiciliació dels rebuts bancaris de l’1 al 5 de cada mes.
d) Els usuaris/es fixos del menjador escolar que avisin que no es queden a dinar al
coordinador/a del menjador abans de les 9:30 hores se’ls hi cobrarà només la
part corresponent al servei de lleure. En cas contrari, es cobrarà l’import del
menú íntegre.
e) A partir de la tercera absència, els comensals fixos que no poden assistir a dinar
per motius mèdics i que presentin justificant se’ls hi tornarà l’import íntegre del
servei.
f) Les altes i baixes dels usuaris/es s’han de comunicar al coordinador/a del
menjador com a mínim amb dos dies d’antelació.

g) Si l’import del rebut mensual es retornat es cobrarà la comissió bancària pel
retorn del rebut.
h) En cas d’impagament es trucarà a les famílies afectades i disposaran d’un termini
de 7 dies per a realitzar el pagament corresponent. En cas contrari el proveïdor,
prèvia comunicació a la Direcció del centre, podria suspendre el servei de
menjador fins a cancel·lar completament el deute.

 

El preu de la prestació del servei s’estableix en les següents quantitats per usuari/a:

Usuari/a fix/a 6,20 € (iva inclòs)
Usuari/a esporàdic/a 6,90€ (iva inclòs)

Aquest preu inclou l’àpat i l’atenció directa a l’alumnat durant el temps de migdia.

Es considera comensal esporàdic l’alumne que faci ús del servei menys de tres dies a
la setmana.