Llistes amb el bàrem provisional

Un cop acabat el període de presentació de sol·licituds, el centre educatiu ha estudiat cadascuna de les peticions que ha rebut: analitza les dades, els criteris de prioritat que les famílies demanen que es tinguin en compte, i també els documents justificatius. Tot seguit, s’ha publicat la llista de sol·licituds amb els barems provisionals. En aquesta llista hi ha les sol·licituds ordenades alfabèticament amb la puntuació que ha rebut cada sol·licitud en aplicar-hi el barem.

En el següent link, les podeu consultar.

Llistes baremades provisional