Horari

Lectiu: de 9 a 1 i de 3 a 4.

ENTRADA
L’escola s’obre a 2/4 de 9 del matí per qui ho necessiti.
Els alumnes de Parvulari poden arribar fins a 1/4 de 10 per facilitar una entrada més tranquil·la.

SORTIDA
De 4 a 2/4 de 5 hi haurà activitats optatives.
La sortida de l’alumnat que no fa activitats de tarda, serà a les 4 pel vestíbul.
La sortida de l’alumnat de P-3 es farà pel vestíbul fins a 2/4 de 5.
A partir d’aquesta hora sortiran amb l’alumnat de P-4, P-5 i Primària, de 2/4 de 5 a 3/4 de 5, per la porta del pati gran.

Us demanem puntualitat, tant a l’hora d’entrar com de sortir.

Quan, per qualsevol motiu, un alumne/a no pugui assistir a l’escola, la família ho ha de comunicar a la
secretaria a primera hora (per telèfon o a través d’un germà/na, si es dóna el cas).
Quan hi ha entrades i sortides excepcionals de l’alumnat fora de l’horari establert s’ha de comunicar
per escrit o per telèfon.
L’horari d’atenció a les famílies és de 9h a 2/4 de 5.