Salut

Esmorzars  

A partir de 1r de Primària l’alumnat porta l’esmorzar de casa. Us demanem que els embolcalls que utilitzeu siguin: biodegradables, el “BOC’N ROLL” o una carmanyola. També us demanem que l’esmorzar sigui
saludable: entrepà, fruits secs, cereals, fruita fresca… Per beure, aigua de la font.

 

Vacunes

Les vacunes contra la hepatitis A (VHA), contra el papilomavirus (VPH), contra la varicel·la (VVZ) i la antimeningocócica (MCC) a 6è, l’efectua l’Equip Pediàtric d’Atenció Primària de Salut de Sarrià. En el seu moment us notificarem les dates.

Medicaments

Per l’administració de medicaments s’ha de seguir la normativa que disposa el Departament d’Educació:
“Per a administrar medicaments als alumnes cal que el pare, mare o tutor legal aporti una recepta o informe del metge o metgessa on consti el nom de l’alumne/a, la pauta i el nom del medicament que ha de prendre. Així mateix, el pare, mare o tutor legal ha d’aportar un escrit on s’autoritzi al personal del centre docent que administri al fill o filla la medicació prescrita sempre que sigui imprescindible la seva administració en horari lectiu.”
Per l’acompliment d’aquesta normativa, a consergeria i la web de l’escola hi ha un imprès que la família haurà d’omplir cada vegada que s’hagi d’administrar algun medicament al seu fill/a.

Malalties

L’alumne/a que hagi passat una malaltia contagiosa, el primer dia de la seva reincorporació a l’escola, ha de presentar obligatòriament a la secretaria un certificat mèdic que justifiqui que ja no existeix perill de contagi.

Polls

Us recordem que aquest tema dels paràsits costa molt de resoldre i porta complicacions al llarg del curs.
Us demanem que aprofiteu el període de vacances per fer una revisió a fons i, si cal, l’eradicació total de llèmenes a fi de poder iniciar el curs amb una total i saludable higiene capilar.