Reunions

Fem trobades periòdiques durant el curs segons les necessitats que anem tenint. Demanem a les famílies que ens avancin temes i qüestions que vulguin tractar i les incorporem a l’ordre del dia de la trobada que compartim amb les famílies uns dies abans de la trobada. Normalment ens trobem a la biblioteca de l’escola. De moment, i seguint les recomanacions sanitàries ens trobem virtualment. És oberta a totes les famílies de l’escola i s’intenta assegurar sempre la presència de les comissions i els i les membres de la Junta.

Podeu consultar les actes de les trobades anteriors de l’AFA aquí.