Voluntaris

Si vols formar part de la borsa de voluntaris per participar de manera puntual en feines que cal fer a l’escola, omple el següent formulari: