Comunicació família – escola

Reunions de grup-classe:
Les reunions de famílies corresponents a cada grup tenen lloc durant el primer trimestre. Amb antelació s’envia el calendari previst.

Reunions de famílies i mestres:
Durant el curs, les famílies es reuneixen amb la mestra dels seus fills/es, ja sigui per iniciativa pròpia o de l’escola. La finalitat d’aquestes trobades és compartir l’evolució i el procés d’aprenentatge de l’alumne/a.

Informació periòdica a les famílies:
Per correu electrònic rebreu el seguiment del procés d’aprenentatge del vostre fill/a.
Infantil: febrer i juny
Primària: desembre, març i juny

Delegades i delegats de grup-classe
Per facilitar la comunicació i fer arribar algunes informacions a totes les famílies d’un grup, a les reunions del primer trimestre es trien dues delegades o delegats. Mantenen un contacte directe amb la tutora o tutor, difonen el contingut de les trobades i canalitzen informacions generals de l’escola.