Comunicació família – escola

Reunions de grup-classe 

Aquest curs, hi haurà dues reunions de famílies de cada grup: la primera, telemàtica, el 16 i el 17 de setembre, per establir contacte amb les mestres i compartir l’organització escolar. La segona, durant el mes de novembre per compartir amb les famílies les propostes d’aprenentatge i l’evolució del grup,  també serà telemàtica.

Reunions individuals de famílies i mestres

Durant el curs, les famílies es reuniran virtualment amb la mestra dels seus fills/es, ja sigui per iniciativa pròpia o de l’escola. La finalitat d’aquestes trobades és compartir l’evolució i el procés d’aprenentatge de l’alumne/a.

Informació del seguiment de l’alumnat

Per correu electrònic rebreu un informe de l’evolució del procés d’aprenentatge del vostre fill/a.

Infantil: febrer i juny

Primària: desembre, març i juny

Delegades i delegats de grup-classe

Per facilitar la comunicació entre l’escola i les famílies i fer arribar algunes informacions a totes les famílies d’un grup, el primer trimestre es trien delegades o delegats. Mantenen un contacte directe amb la tutora o tutor, difonen el contingut de les trobades i canalitzen informacions generals de l’escola.