Presentació

L’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola, i promou la implicació i participació de les famílies en la vida de l’escola i de la mateixa associació, tot analitzant les seves propostes i suggeriments.

L’AFA, juntament amb el claustre de l’escola, gestiona:

ACTIVITATS DE MIGDIA I TARDA

En la franja horària del migdia i la tarda hi ha diferents activitats, pensades i programades en funció de l’edat, que complementen les activitats escolars curriculars:

 • Jocs de taula
 • Natació
 • Jocs organitzats al pati
 • Biblioteca
 • Anglès
 • Escacs

SERVEI DE MENJADOR 

Amb cuina pròpia i un equip de monitors que vetlla per l’aprenentatge dels hàbits en el menjar.

ESPORT EXTRAESCOLAR

 • Iniciació al joc esportiu des dels 6 anys.
 • Equips de vòlei i bàsquet des dels 8 anys.
 • Equips de vòlei i bàsquet per als exalumnes.
 • Equips de vòlei i bàsquet per a famílies.
 • Curses d’orientació i cros.

Més informació al blog d’Esport Extraescolar.

ACTIVITATS DE TEATRE EXTRAESCOLAR

S’ofereixen activitats d’iniciació a l’expressió, representació i llenguatge teatral, per a l’alumnat de parvulari, de primària, ex-alumnes i famílies. Podeu consultar horaris i més informació a la secció de Teatre a l’escola.

CASAL D’ESTIU 

Durant el mes de juliol, a l’escola s’organitza un casal d’estiu.

ADQUISICIÓ COL.LECTIVA DELS LLIBRES DE TEXT

Abarateix el cost anual dels llibres i educa el respecte pel material comú.

VOLUNTARIS

Grup de famíliars voluntaris que participen de manera puntual en feines que cal fer a l’escola. Apunta’t a la borsa de Voluntaris.

DIÀLEG FAMÍLIES I ESCOLA

Cada grup classe té un o dos delegats/des de curs que es trien a principi de curs i que fan de pont entre les famílies del grup escola i l’escola a través de la tutora. A través d’un xat de delegats i delegades, reben informacions de l’escola i de l’AFA i la reenvien a les classes. Els delegats i les delegades de l’Escola Orlandai tenen unes funcions que estan descrites aquí