Funcionament

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del CEIP Orlandai està constituïda per totes les mares i tots els pares dels alumnes de l’escola. Fa funcions de col·laboració amb l’escola, per tal de garantir la relació de les famílies entre elles i l’escola.  Organitza o finança un seguit d’activitats que altrament no serien possibles (menjador, esport extraescolar, teatre extraescolar) o perquè aporta el finançament que el pressupost de l’escola pública (encara!) no pot cobrir (colònies, sortides a Barcelona, certs tipus de material, etc..).

Volem deixar clar que qualsevol dels pares i mares del centre, quan ho vulgui, pot participar en qualsevol dels espais. És desitjable que un o més pares de cada una de les classes (també de P3) participi en les reunions mensuals i faci de pont entre tot el grup i les reunions de l’AFA. Així, el grup de pares de cada classe pot tenir algú proper a qui pot fer servir de portaveu de dubtes, incidències o suggeriments que sorgeixin entre els pares i les mares de la classe i, alhora, pot explicar-los de què s’ha parlat en l’última reunió. Va bé que sigui més d’una persona per classe per tal de poder fer torns, si cal, en l’assistència a les reunions.

Els espais habituals de treball i de reunió són els següents:

La reunió mensual:

Se celebra entre dues i tres vegades al trimestre, normalment a les 8 del vespre, i s’intenta fer en dimecres. Es fa a la Biblioteca de l’Escola o al local de l’AFA, la sala amb entrada des del pati de l’escola davant mateix dels vestidors. És oberta a tots els pares i mares i s’intenta assegurar sempre la presència dels responsables de comissió, les delegades i delegats, i els càrrecs de la Junta (president, secretària, tresorer…).

L’Assemblea Anual:

Es convoca a tots els pares i mares i s’aprova l’estat de comptes. Es celebra normalment al mes de desembre o gener a la biblioteca de l’Escola.

Les Comissions:

L’AFA, per fer la seva tasca, s’estructura en les comissions que consisteix en un grup de pares i mares que es comprometen a seguir, organitzar o ocupar-se de diferents temes. En la pràctica, si no disposem de comissions no podem fer la feina. Per això, cada any fem una crida als pares i mares perquè s’hi integrin. La feina en la comissió no significa necessàriament assistir a reunions els vespres (que és sempre una hora difícil per a les mares i pares amb criatures petites), sinó en coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a muntar el “Mercadillo”, ajudar a preparar les begudes per una festa, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients, etc…). Només cal que us poseu en contacte amb un dels responsables de comissions.