Funcionament

L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del CEIP Orlandai està constituïda per totes les famílies dels alumnes de l’escola. Fa funcions de col·laboració amb l’escola, per tal de garantir la relació de les famílies entre elles i l’escola. Organitza o finança un seguit d’activitats que altrament no serien possibles (menjador, esport extraescolar, teatre extraescolar) o perquè aporta el finançament que el pressupost de l’escola pública (encara!) no pot cobrir (colònies, sortides a Barcelona, certs tipus de material, etc..).

Volem deixar clar que qualsevol de les famílies del centre, quan ho vulgui, pot participar en qualsevol dels espais. És desitjable que un o més familiars de cada una de les classes (també de P3) participi en les reunions mensuals i faci de pont entre tot el grup i les reunions de l’AFA. Així, el grup de familiars de cada classe pot tenir algú proper a qui pot fer servir de portaveu de dubtes, incidències o suggeriments que sorgeixin entre els familiars de la classe i, alhora, pot explicar-los de què s’ha parlat en l’última reunió. Va bé que sigui més d’una persona per classe per tal de poder fer torns, si cal, en l’assistència a les reunions.

Els espais habituals de treball i de reunió són els següents:

La reunió mensual:

Se celebra entre dues i tres vegades al trimestre, normalment a les 8 del vespre, i s’intenta fer en dimecres. Es fa a la Biblioteca de l’Escola o al local de l’AFA, la sala amb entrada des del pati de l’escola davant mateix dels vestidors. És oberta a totes les famílies i s’intenta assegurar sempre la presència dels responsables de comissió, les delegades i delegats, i els càrrecs de la Junta (president, secretària, tresorer…).

L’Assemblea Anual:

Es convoca a totes les famílies i s’aprova l’estat de comptes. Es celebra normalment al mes de desembre o gener a la biblioteca de l’Escola.

Les Comissions:

L’AFA, per fer la seva tasca, s’estructura en les comissions que consisteix en un grup de famílies que es comprometen a seguir, organitzar o ocupar-se de diferents temes. En la pràctica, si no disposem de comissions no podem fer la feina. Per això, cada any fem una crida a les famílies perquè s’hi integrin. La feina en la comissió no significa necessàriament assistir a reunions els vespres (que és sempre una hora difícil per a les famílies amb criatures petites), sinó en coordinar-se amb els altres membres i responsabilitzar-se d’una gestió o tasca (alguns exemples: fer telefonades, ajudar a muntar el “Mercadillo”, ajudar a preparar les begudes per una festa, reunir-se amb els proveïdors de serveis en hores convenients, etc…). Només cal que us poseu en contacte amb un dels responsables de comissions.