Tic/Tac

En el segle de la tecnologia digital la nostra escola no pot quedar-se enrere i els seus alumnes han de poder aprendre no tan sols els diferents canals de comunicació i la seva utilització sinó també l’ús responsable i segur d’aquests medis de relació i coneixement.

Els docents, però sobretot l’alumnat aprofiten els medis digitals per mostrar coneixements, fer-ne recerca i/o presentar els treballs i projectes elaborats.

L’escola disposa dels medis informàtics necessaris i s’esforça en mantenir i actualitzar constantment els equips de les aules i de la sala de treball en informàtica.