PLC

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana  com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres (anglès) i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Cliqueu a sobre de la imatge per consultar el Projecte Lingïístic de Centre.

 

Projecte Lingüístic | Escola Baloo