Pla de convivència

 

El Pla de Convivència es on es reflecteixen les accions que es desenvolupen al centre per capacitar a l’alumnat i a la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

Cliqueu a sobre de la imatge per consultar el nostre Pla de Convivència.

ELIC | Servei Educatiu Baix Llobregat III | Pàgina 2