Pla d’atenció a la diversitat

L’atenció a la diversitat és una necessitat que abasta a totes les etapes educatives i tots els alumnes. És a dir, es tracta de contemplar la diversitat de l’alumnat com a principi i no com una mesura que correspon a les necessitats d’uns pocs.

Cliqueu a sobre de la imatge per consultar el Pla d’Atencio a la Diversitat del centre.

Pla d'atenció a la diversitat - Escola Purificació Salas