Escola TAC

L’escola fa ús de les TAC i dels recursos digitals per tal d’afavorir la millora de la qualitat dels processos d’ensenyament i aprenentatge. D’aquesta manera garantim el procés per a l’assoliment de la competència digital, tenint en compte la inclusió digital de tot l’alumnat.Integrem les TAC en la vida de l’escola a través de:
  • L’ús d’ ipads de P3 a 6è curs, on a través d’apps pedagògiques, els infants desenvolupen la seva creativitat, aprenen a buscar diferents aspectes…
  • L’ús d’ordinadors portàtils a cicle inicial i mitjà i l’us de chromebooks a cicle mitjà i superior com a eines de treball en les diferents metodologies proposades (treball cooperatiu, projectes…)
  • Programació i robòtica a tota l’escolaritat (Beebots, Lego We-do, Scratch jr, Scratch, Robots bq…)
  • Impressora 3D
  • G-Suite (Eines Google a primària).
  • Plataforma de comunicació amb les families mitjançant el Tokapp.
  • Pantalles interactives a totes les classes.
  • Plataformes digitals d’aprenentatge: ciberemat, classdojo, genial.ly…
  • Llibres digitals i plataformes digitals de les editorials per l’adquisició de continguts.
  • Pla TAC a nivell d’escola. Sóm una escola de transformació digital, reconeguda pel Departament d’Educació.