Qui som?

Més de 35 anys d’història

L’escola Purificació Salas Xandri és una escola pública del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ubicada a Sant Quirze del Vallès.Va ser inaugurada ja fa més de 40 anys en un altre edifici que en quedar-se petit a conseqüència del creixement demogràfic dels anys 80 va fer que canviés la seva ubicació a l’actual.

Són molts anys d’experiència docent amb un alumnat que presenta uns valors personals i uns resultats acadèmics òptims.

La fusió entre els valors tradicionals i els nous projectes d’innovació tecnològica i lingüística que s’han anat realitzant al llarg dels anys adaptant-se a l’evolució de la societat, han estat la causa principal d’aquests bons resultats.

Però l’èxit no és només producte de la feina realitzada a la part docent. Al darrera de l’equip de mestres hi ha tota una comunitat que treballa amb les mateixes finalitats educatives.

Destacar la important tasca que realitzen les nostres famílies posant tots els esforços en el procés d’ensenyament i aprenentatge dels seus fills/es.

També la important i vital tasca realitzada per la nostra potent AFA ofertant infinitat de serveis a les famílies per tal de facilitar al màxim la conciliació familiar i l’èxit escolar dels infants.

L’Ajuntament, a part d’una important aportació econòmica, està en constant relació amb les escoles oferint serveis, projectes i tot el que estigui al seu abast per tal de facilitar que els infants coneguin, tinguin accés i en facin ús de tot allò que els envolta.

Com a conclusió, cal destacar que el triangle format per la Comunitat Educativa del nostre centre (Escola, Família i Ajuntament) presenta una sana relació que fa que l’Escola Purificació Salas tingui la solera que té al municipi.

Gràcies per la vostra confiança i aposta per la nostra escola!!!!

La direcció

Escola Purificación Salas_Qui som