Projecte de Pati

Si l’esbarjo és considerat una activitat educativa dins l’horari lectiu, el pati ha de ser tractat i concebut des de la perspectiva educativa; per tant entenem el pati de l’escola com un espai privilegiat amb moltes possibilitats educatives on es poden desenvolupar activitats de joc com a metodologia d’aprenentatge i com a estimulador del desenvolupament cognitiu, afectiu i social dels infants.

El primer pas ha estat crear una COMISSIÓ DE PATIS en la que ha col·laborat la comunitat educativa. A través d’un procés participatiu en el que tothom ha pogut dir la seva hem aconseguit arribar a l’elaboració del projecte.

L’AFA ha creat grups de treball per a repartir les tasques.