Què avaluem a cada curs?

Aquí podeu trobar els continguts (què treballem) i els criteris (què avaluem) de cada curs.
Aquests criteris i continguts poden variar de trimestre segons els projectes que es treballin, segons la durada del trimestre i segons les sortides i tallers programats.
Aquestes variacions s’aniran comunicant amb les actualitzacions dels blogs de cada cicle.

 

P3       P4     P5

1r        2n      3r

4t