Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal, a través del catàleg d’activitats ofertat per l’Ajuntament de Montornès, ens convida a participar cada any a les visites guiades a les instal.lacions de la Biblioteca i a activitats d’animació a la lectura.

IMG_5589

 

Lligat al nostre Pla Lector de Centre, la Biblioteca Municipal ens proporciona préstecs a cada aula relacionats amb els temes de medi que estem treballant als diferents cursos.

També participem dels concursos i certàmens que organitzen.