Educació Vial

Participem del programa d’Educació Vial de la Policia Local de Montornès, inclós al catàleg d’activitats ofertat per l’Ajuntament.

Una de les activitats és una visita a les instal·lacions de la Jané, on els grups de 2n prenen consciència de la necessitat d’ús del cinturó de seguretat i de les cadiretes.

upload_-1