Fi de curs

L’últim dia de curs celebrem, amb la col·laboració de pares i mares, una ginkama als cursos d’infantil i una ginkama d’aigua a primària.

333 20160212217