Ciències

P1220104    IMG_3820    P9200043

A les àrees de matemàtiques i medi volem desenvolupar l’actitud de la “curiositat curosa” en els nens i nenes. Curiositat per conèixer i investigar el món que ens envolta, que es pot comptar i mesurar amb precisió i exactitud.

Per això, hem de transmetre als nens i les nenes que les matemàtiques són indispensables per al progrés de la ciència i la humanitat, buscant noves solucions, ja que qualsevol nou avanç científic ha sortit d’una nova audàcia de la imaginació.

Aquest progrés és fruit de comprendre les matemàtiques i les ciències, considerar-les un repte personal i aplicar-les amb eficàcia a la seva vida.

Per tant la nostra proposta radica en l’ensenyament de les matemàtiques partint de la utilitat quotidiana. Això implica l’ús d’instruments i materials diversos i manipulables, per poder desenvolupar les competències matemàtiques i a la vegada estimular la curiositat i la creativitat de cada nen i nena.

PA160021    P6130023    P4090263