Projectes pedagògics de l’escola

L’escola porta a terme diversos projectes: el de socialització de llibres, el de convivència i acollida, el de matemàtiques i ciències, el de tecnologies a les aules, el de llengües i biblioteca i el projecte de patis.