Història

L’escola es va inaugurar al setembre de 2002, amb una aula de P3 i una de P4 i una plantilla total de 3 mestres i una educadora. L’edifici provisional estava situat al carrer Sant Isidre número 13.

Al març de 2008 l’escola es va traslladar a l’edifici definitiu, al Camí de la Justada. En aquella data, l’escola ja estava creixent: comptava amb 300 alumnes i 22 mestres.

El curs 2011-2012 l’escola es va completar amb doble línia a tots els cursos. La plantilla comptava amb 29 mestres i 3 educadors. El total d’alumnes ascendia a 450.