Atenció al públic

Administració

Lliurament de documentació
Cobraments ordinaris (sortides i material)

De dilluns a divendres  de 9 a 9:30 i de 12:15 a 12:45

De  dilluns a dijous  de 16:00 a 16:25

Secretari

Atenció personalitzada
Cobraments fraccionats
Beques
Transport

Dimecres de 15:15 a 16:30

Dijous de 9:00 a 10:00

Divendres de 12:30 a 13:30

Cap d’Estudis

Atenció a famílies

Dimecres de 15:15 a 16:30

Direcció

Atenció a famílies

Dimarts de 15:15 a 16:30

Divendres de 9:00 a 10:00