Bibliomogent

L’escola compta amb un gran Pla Lector de Centre (aprendre a llegir, gust per la lectura, recerca informacional) vertebrat a la biblioteca de l’escola: el Bibliomogent.

Al blog de la Biblioteca podreu trobar novetats i recomanacions, totes les activitats de foment de la lectura de la nostra escola, les activitats d’usuari de la biblioteca, articles d’interés per a famílies, un cercador segur “Busca i Trobaràs” i una pauta per ajudar als teus fills a fer una recerca per internet.