L’aparell locomotor a 5è


Els alumnes de 5è parlem de Cos i Salut. En aquesta ocasió recordem les funcions de l’aparell locomotor i  les parts del nostre cos que intervenen. Ossos i Músculs treballen en equip!

Màquines i Energies a 6è

Aquest trimestre parlarem de les energies! Les d’abans i les d’ara. De moment aprofitarem les sessions del laboratori per deixar-nos portar pels nostres impulsos i donar pas a la nostra creativitat. Entre peces, cargols, politges, palanques, balances, rampes, rodes donem pas a petits enginys a vegades sense cap finalitat i altres idees de bombers que potser acaben en no res. L’important és deixar volar la nostra imaginació i comprovar que passa.

LES CIÈNCIES A LA SARDANA

Què és pretén comunicar?

Aquest vídeo pretén comunicar la nostra manera d’entendre les Ciències: com portar a terme un mètode competencial mitjançant un aprenentatge vivencial i experimental sent el propi alumne el principal protagonista del seu procés.

És evident que qualsevol aprenentatge realitzat mitjançant la pròpia vivència i aplicant la manipulació i experimentació en primera persona, és molt més enriquidor, motivador i significatiu.

Aquest experiment vol ser un exemple de com treballem l’Àrea de Medi en el nostre dia a dia a l’escola . Com a partir d’una tema ,en aquesta ocasió amb els alumnes de 4t i de la unitat de Cos i Salut sovint sorgeixen preguntes o propostes que ens serveixen d’excusa per aplicar el mètode científic.

Observar, plantejar qüestions, formular hipòtesis, identificar variables, experimentar, comunicar , interpretar la informació, la recollida de dades… en interacció amb d’altres són per nosaltres accions imprescindibles per l’assoliment dels propis aprenentatges.

Com ens organitzem?

Els alumnes a partir de 4t i fins a 6è disposen d’una sessió setmanal al laboratori,on realitzen les pràctiques relacionades amb el temari treballat a l’aula. Totes les pràctiques tenen una contextualització prèvia i una intencionalitat de portar a terme un mètode científic per garantir un aprenentatge més significatiu.

Disposem d’un laboratori on els alumnes treballen en petits grups. Sent grups heterogenis i consensuats amb els propis integrants i on cada grup disposa del seu equipament. Són agrupaments anuals i es pretén fomentar alhora el treball cooperatiu, destresa bàsica per formar futurs ciutadans competents.

El laboratori així com a l’enfocament que es fa des de l’àrea de ciències a la nostra escola, ens ha demostrat que en aquest espai garantim la motivació dels nostre alumnes.

“El laboratori és una manera d’aprendre en equip i en solitari. És una classe per fer ciència i a mi m’agrada perquè aprenc molt i em diverteixo”

Abdoul ,10 anys

Aquesta doncs, és la nostra manera d’entendre les Ciències i el món que ens envolta.