Història

Una escola activa…

 • Va ser la primera escola de Badia; va néixer al 1975.
 • Al 1982, va ser pionera en immersió lingüística.
 • Les festes populars van néixer amb l’escola.
 • La Sardana sempre ha estat una escola vinculada al poble.
 • La festa de final de curs de la Sardana va ser l’origen de la festa major de Badia.
 • Va ser la primera escola en tenir la figura del mestre d’educació especial i una TEI.
 • Va ser i som una escola que manté en actiu aules com: el laboratori, l’aula de plàstica, el teatre i la biblioteca.
 • Va ser pionera en les sortides i colònies a l’escola pública com a mitjà per l’aprenentatge del medi natural i social.
 • Va ser la primera escola en oferir menjador escolar.
 • L’escola ha lluitat pel treball en col·lectiu i igualitari entre tots els centres del municipi: comissió de matriculació, servei de menjador, coordinació entre escoles, concurs literari, carnaval, jornades esportives, etc.
 • Va rebre el reconeixement de la Generalitat amb el premi Baldiri i Reixac pel compromís i dedicació de l’equip de mestres per promoure l’escola catalana de qualitat.