Pla de patis

EL PATI, UN ESPAI EDUCATIU

A l’escola, el moment d’esbarjo permet oferir als infants un espai de joc ric i divers, així com la possibilitat d’estimular-los multidimensionalment: sortir a l’aire lliure, jugar amb la sorra i amb altres elements naturals, potenciar la motricitat i simular fets quotidians a través del joc simbòlic.

El joc és una activitat essencial per al desenvolupament integral dels éssers humans, representa un mitjà de relació i intercanvi i permet a l’infant fer-se seu el món que l’envolta.

D’aquest espai, se’n desprenen diversos aprenentatges: habilitats socials, valors i normes i aprenentatges competencials de les àrees de currículum (descobriments matemàtics, del medi natural i social, artístics, sensorials i motrius i de creixement personal).

L’objectiu principal de desenvolupar un pla de patis no és altre que potenciar els aprenentatges naturals presents a l’hora de l’esbarjo, oferint als infants diferents propostes de joc i relació amb l’entorn.

Les funcions principals del mestre en aquests moments són:

– Observar com es relacionen els infants, així com els seus interessos.

– Promoure un bon clima i vetllar perquè es respectin les normes de convivència i seguretat.

– Fer de mediador i guia en moments de conflicte.

– Gaudir dels moments de lleure i modelar el joc quan calgui.

 

UN NOU PROJECTE DE PATI, NOVES OPORTUNITATS

El curs 2015-16 vam iniciar aquest projecte treballant intensament amb les famílies d’educació infantil per tal de renovar el pati dels més petits del centre. Preteniem:

– Millorar i rendibilitzar els espais exteriors, dissenyant zones adequades a les necessitats dels nens i nenes.

– Introduir l’ús de materials naturals i reciclats.

– Diversificar les propostes de joc a l’hora de l’esbarjo, el pati és un espai d’aprenentatge.

– Fomentar la lliure experimentació i l’aprenentatge autònom.

– Fer protagonistes del canvi a les famílies.

– Afavorir la convivència, la socialització i la cohesió entre famílies i amb els mestres del centre.

El curs 2018-19 comencem també a fer propostes de millora al pati de primària.