Laboratori – Aula de ciències

APLICACIÓ DEL MÈTODE CIENTÍFIC AL LABORATORI DINS L’ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI

Els nens i nenes estan motivats per tot el que succeeix al seu voltant.

Al nostre laboratori amb l’enfocament que es fa des de l’àrea de ciències  hem comprovat que garantim la motivació dels nostres alumnes.

“El laboratori és una manera d’aprendre en equip i en solitari. És una classe per fer ciència i a mi m’agrada perquè aprenc molt i em diverteixo”

Abdoul ,10 anys

Objectius del nostre laboratori:

  • Partim de les idees prèvies dels alumnes.
  • Ens plantegem preguntes, dissenyant models que ens ajudin a comprendre fenòmens,experimentant amb els materials, construint petits aparells… Sovint arribem a trobar explicacions racionals als fets del món que ens envolta.
  • Observem la realitat utilitzant aparells d’observació: lupes,lupes binoculars, mòtic microscopis…i aparells de mesura: termòmetres, balances, provetes, cronòmetres,cintes mètriques…
  • Cerquem informació en els llibres de text, enciclopèdies,atles, Internet…
  • Donem molta importància a saber comunicar els resultats, les conclusions on hem arribat i el què demostren les pràctiques que hem fet.

Volem que els nostres alumnes incorporin a la seva pràctica diària bones pràctiques per: tenir cura del propi cos, portar estils de vida més saludable, respectar el medi natural i conservar i millorar  l’entorn.

 Com ens organitzem?

Els alumnes a partir de 4t i fins a 6è disposen d’una sessió setmanal al laboratori,on realitzen les pràctiques relacionades amb el temari treballat a l’aula. Totes les pràctiques tenen una contextualització prèvia i una intencionalitat de portar a terme un mètode científic per garantir un aprenentatge més significatiu.

Disposem d’un laboratori on els alumnes treballen en petits grups. Sent grups heterogenis i consensuats amb els propis integrants i on cada grup disposa del seu equipament. Són agrupaments anuals i es pretén fomentar alhora el treball cooperatiu, destresa bàsica per formar futurs ciutadans competents.: actituds i habilitats de planificar conjuntament, saber escoltar, reflexionar, respectar altres opinions, resoldre problemes, ser responsables amb els resultats i amb els materials, aprendre dels errors,l’autoavaluació…

 Què és pretén comunicar amb aquest vídeo?

Aquest vídeo pretén comunicar la nostra manera d’entendre les Ciències: com portar a terme un mètode competencial mitjançant un aprenentatge vivencial i experimental sent el propi alumne el principal protagonista del seu procés.

És evident que qualsevol aprenentatge realitzat mitjançant la pròpia vivència i aplicant la manipulació i experimentació en primera persona, és molt més enriquidor, motivador i significatiu.

Aquest experiment vol ser un exemple de com treballem l’Àrea de Medi en el nostre dia a dia a l’escola . Com a partir d’una tema ,en aquesta ocasió amb els alumnes de 4t i de la unitat de Cos i Salut sovint sorgeixen preguntes o propostes que ens serveixen d’excusa per aplicar el mètode científic.

Observar, plantejar qüestions, formular hipòtesis, identificar variables, experimentar, comunicar , interpretar la informació, la recollida de dades… en interacció amb d’altres són per nosaltres accions imprescindibles per l’assoliment dels propis aprenentatges.