Biblioteca Teresa Reverter

La biblioteca de la nostra escola forma part del programa Puntedu del Departament d’Educació. Els alumnes realitzen una sessió setmanal on s’expliquen contes, es llegeixen llibres col·lectivament i individualment i es presenten llibres que els alumnes han llegit a casa. A més, també disposa de servei de préstec de llibres i material audiovisual.

Objectius generals 

Entenem l’aprenentatge de la lectura com una progressió ascendent en l’adquisició de la comprensió lectora de textos cada cop més complexos.

  • Aprendre a través de la lectura

Estimular l’ús de textos de diferents tipus i registres com a eina de consulta que ajudi a desenvolupar la capacitat de recerca, així com la de discernir críticament la informació rebuda.

  • Gaudir amb la lectura

Desvetllar en els infants la curiositat pels llibres, descobrir que llegir és una cosa divertida i entretinguda i incentivar-los a la utilització dels llibres com a eina de lleure.

Formar lectors amb criteri propi, que  sàpiguen  valorar els textos literaris  que arriben a les seves mans.

  • Formar usuaris

Fer-se responsables dels llibres que agafen en préstec i/o consulta.

Aprendre els procediments  de consulta per trobar la informació que es busca.

Conèixer quins són els criteris de catalogació emprats en la ordenació dels llibres a les biblioteques per tal de trobar el llibre desitjat.