Projectes d’escola

Projecte Educatiu de Centre (P.E.C.)

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)

Estem revisant i actualitzant el nostre Projecte lingüístic, tan aviat com el tinguem a punt, el publicarem en aquest espai.