Natació

L’activitat de piscina es realitza al Poliesportiu de Badia del Vallès  i està inclosa en el “Programa de Natació Escolar” que té com a finalitat establir una interrelació permanent, amb l’àrea d’Educació Física, per tal d’assolir els objectius establerts en el Projecte Curricular del Centre.

L’objectiu principal és facilitar que l’alumnat visqui experiències noves que li proporcionin la base psicomotriu tant pel seu desenvolupament integral, com per jugar, divertir-se i dominar el medi amb seguretat i sense pors.

El Programa de Natació Escolar es realitza a 3r de primària  durant tot el curs, una sessió setmanal de 50′ , que es faran el dijous al matí.

El Programa de Natació Escolar preten que el nostre alumnat:

  • Familiarització i adaptació al medi aquàtic: Formació integral de l’alumne/a a través del treball de les habilitats aquàtiques bàsiques a partir del màxim d’experiències motrius possibles.
  • Domini del medi aquàtic i dels desplaçaments: Formació integral de l’alumne/a a partir de la pràctica motriu aquàtica, a través del domini del propi cos, dels desplaçaments en el medi aquàtic i de les habilitats motrius bàsiques.
  • Iniciació a la tècnica dels estils: Coneixement i experimentació de la tècnica dels diferents estils de natació.
  • Foment de l’autonomia de l’alumne i tenir cura de la seva higiene.

Com a tota activitat física, la motivació és un factor molt important, doncs facilita molt l’aprenentatge; sens dubte la piscina és un element motivador en la pràctica de l’exercici físic.