Informació per a les famílies dels alumnes nous de P4 a 6è curs 2020-2021

Continguts

Benvolgudes famílies nouvingudes,
En primer lloc, volem… Llegeix més»

Concurs de mèrits de selecció de direccions

Per la Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, es va convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació, i es van aprovar i fer públiques les bases de la convocatòria per les quals s’havia de regir l’esmentat concurs de mèrits.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, ha suspès de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.

Atès que el nomenament de directors i directores en els centres educatius públics es considera essencial per al correcte funcionament i posada en marxa dels centres educatius per al curs 2020-2021, el Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, dicta la Resolució EDU/1003/2020, d’11 de maig.

En aquest enllaç podeu  consultar l’acta de la comissió de selecció de director/a de: Fase2 – Provisional de l’Escola Doctor Serés.

Informacions i recursos a causa del tancament pel coronavirus

Benvolgudes famílies, 

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins a nou avís, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.

En aquest apartat trobareu informacions i recursos que serviran de reforç i/o repàs mentre duri la situació d’excepcionalitat a causa del coronavirus.