Calendari del curs 2021-2022

Inici del curs:

13 de setembre de 2021

Finalització del curs:

22 de juny de 2022

Vacances:

Del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022 (ambdós inclosos): vacances de Nadal

De l’11 al 18 d’abril de 2022 (ambdós inclosos): vacances de Setmana Santa

Dies festius de lliure disposició:

11 d’octubre de 2021

7 de desembre de 2021

11 de maig de 2022

Dies festius locals:

21 de gener de 2022

18 de febrer de 2022

Jornada continuada:

El dia 22 de desembre de 2021 i del 6 al 22 de juny de 2022, es realitza jornada continuada de 9 a 13 h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15 h).

Horari:

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h per a tots els alumnes del centre.

Pels alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació, que suposa una certa modificació dels horaris la primera setmana de curs, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Calendari del curs 2021-20212