Calendari del curs

Inici de curs:

19 de setembre de 2019

Vacances:

Del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020  (ambdós inclosos)

Del 6 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2020

Dies festius de lliure disposició:

31 d’octubre de 2019

28 de febrer de 2020

8 de maig de 2020

Dies festius locals:

30 de setembre de 2019

11 de maig de 2020

Jornada compactada:

20 de desembre de 2019 i del 8 al 19 de juny de 2020 (ambdós inclosos)

Horari:

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12.30 h i de 15 a 16.30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 20 de desembre de 2019 i a partir del 9 de juny de 2020 es realitza horari compactat de 9 a 13 h. (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15 h).

Pels alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació, que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.

Calendari 2019-2020