Història

El 17 de gener de 1984 es va inaugurar l’actual edifici que acollia una part dels alumnes de Primària (Cicles Mitjà i Superior), mentre que els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial van romandre a l’antiga escola del carrer de La sardana nº1 (l’actual Biblioteca i Ludoteca Municipal).

El curs 1990-91 es va fer l’ampliació de l’edifici del Parc del Graó quedant, així, l’escola unificada.

L’any 2000 es va inaugurar l’actual menjador escolar, ampliant-se el curs següent.

El curs 2006-07 (12 d’abril de 2007) es va inaugurar l’ampliació de l’escola que actualment és de dues i tres línies.

El curs 2012-13, degut a l’augment de ratio, s’instal·len uns mòduls prefabricats.

A més de l’edifici escolar i gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, l’escola pot disposar durant l’horari lectiu de les instal·lacions del Parc del Graó: pistes de futbol, bàsquet, tennis, circuit d’atletisme, zona verda, que s’utilitzen durant l’hora d’esbarjo pels alumnes de Primària.