Admissió curs 2021-2022

A partir de l’inici de les classes, les sol·licituds d’admissió al segon cicle d’educació infantil i educació primària només s’atenen, si hi ha places vacants, en els casos següents:

  • Alumnes no escolaritzats a Catalunya.
  • Canvis de domicili a un altre municipi dels pares, mares, tutors o tutores o guardadors o guardadores.
  • Altres circumstàncies excepcionals, entre les quals s’inclouen els canvis de centre derivats d’actes de violència de gènere o d’assetjament escolar.

Les sol·licituds d’admissió es poden presentar en el centre sol·licitat, que admet l’alumne o alumna si disposa de vacants en l’ensenyament i nivell demanats i sempre que compleixi les condicions abans esmentades.

Si el centre que rep la sol·licitud no té places vacants o la sol·licitud no s’ha presentat al centre, es remet a la comissió de garanties d’admissió o a l’oficina municipal corresponent, que orienta els pares o tutors, els informa dels centres que disposen de vacants adequades a la seva sol·licitud, pren nota de les seves preferències i envia la sol·licitud al primer centre dels demanats que té places vacants, per tal que procedeixi a l’admissió de l’alumne.

 

Documentació necessària per a l’admissió

Cal recordar:

Es promou la presentació telemàtica, enviant la documentació -escanejada o fotografiada- mitjançant un correu a l’adreça c5000468@xtec.cat.

De manera excepcional, per als casos en què el sol·licitant no pugui fer la presentació telemàtica, s’haurà de demanar cita prèvia trucant al telèfon 973 73 64 64 en l’horari establert:

– Horari d’hivern (d’octubre a maig): de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a 16.30h.

– Horari d’estiu (de juny a setembre): de dilluns a divendres de 9 a 14h.