Especificacions sobre activitats extraescolars, colònies i sortides escolars

​​Les activitats extraescolars i les colònies i sortides, com a lleure educatiu que són, constitueixen un element d’impacte positiu en el desenvolupament

cognitiu i social dels infants i joves, especialment entre l’alumnat d’entorns més desafavorits.
​​

Atesa la importància d’aquest tipus d’activitats en la formació dels i de… Llegeix més»

TRAÇACOVID

 
Consulta quina és la situació en el centre escolar dels teus fills.
Quants positius per coronavirus hi ha al centre escolar dels teus fills? S’hi han hagut de confinar grups? I el professorat, com va de recursos disponibles? Aquestes són algunes de les dades que es… Llegeix més»

Informació per a les famílies dels alumnes nous de P4 a 6è curs 2020-2021

Continguts

Benvolgudes famílies nouvingudes,
En primer lloc, volem… Llegeix més»

Concurs de mèrits de selecció de direccions

Per la Resolució EDU/3176/2019, de 25 de novembre, es va convocar concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Educació, i es van aprovar i fer públiques les bases de la convocatòria per les quals s’havia de regir l’esmentat concurs de mèrits.

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en la seva disposició addicional tercera, ha suspès de forma genèrica els terminis administratius des del dia 14 de març.

Atès que el nomenament de directors i directores en els centres educatius públics es considera essencial per al correcte funcionament i posada en marxa dels centres educatius per al curs 2020-2021, el Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, dicta la Resolució EDU/1003/2020, d’11 de maig.

En aquest enllaç podeu  consultar l’acta de la comissió de selecció de director/a de: Fase2 – Provisional de l’Escola Doctor Serés.

Suspesa la prova d’avaluació de sisè d’educació primària

Ateses les circumstàncies extraordinàries que ens afecten, la prova d’avaluació de sisè d’educació primària del curs 2019-2020 ha quedat suspesa.

Per prendre aquesta decisió, des del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu han valorat la situació complexa que tindran els centres un cop passada la part més difícil de la pandèmia i els efectes que el confinament tindrà en l’alumnat.

Quan es pugui retornar a l’activitat diària en condicions de normalitat, els centres educatius hauran d’establir una priorització de les tasques a fer per poder tancar el curs escolar.

Enllaç a la notícia