Serveis digitals

La nostra escola es troba immersa en un procés de transformació digital, el qual implica un seguit de canvis i millores en els equipaments tecnològics.

Actualment, l’equip de mestres ja utilitza com a entorn de treball el domini @escoladoctorseres.cat, és per això que ara també volem fer-ne partícip a l’alumnat.

Els alumnes de l’escola, també disposen d’un compte GSuite for Education vinculat al domini @escoladoctorseres.cat.

Aquest els permet treballar de manera col·laborativa i cooperativa amb altres companys/es i millorar les seves competències en l’àmbit digital.