MOVIMENT: món vegetal

Per preparar el comiat dels nens i  nens de sisè realitzarem una proposta d’Ara dansa a partir d’una cançó de Joan Miquel Oliver: Món vegetal.
Després continuarem amb una línia de moviments.
Part d’aquesta composició és extreta de moviments propis. Aquest és el nostre assaig:

MOVIMENT: Món vegetal

Per preparar el comiat dels nens i  nens de sisè realitzarem una proposta d’Ara dansa a partir d’una cançó de Joan Miquel Oliver: Món vegetal.
Part d’aquesta composició és extreta de moviments propis. Aquest és el nostre assaig: