Documents de centre

En aquest espai podeu consultar els nostres documents de centre més rellevants.

PEC: document vertebrador del centre. Document que marca la nostra línia pedagògica, qui som, a què donem valor… us en recomanem la seva lectura.

NOFC: Normes d’organització i funcionament del centre. Document que recull aquestes normes del centre.

PLA DE FUNCIONAMENT DE MENJADOR: document que regula l’organització, gestió i funcionament del menjador escolar

PLA ANUAL: document que pretén planificar els objectius i les activitats que com a centre ens pretenem dura  terme durant el curs escolar

MEMÒRIA ANUAL: valoració i recull dels objectius i activitats treballades durant el curs escolar.