Menjador escolar

El servei del menjador escolar està gestionat per l’AMPA de l’escola Sant Jordi, i més concretament per la comissió de menjador.

L’Escola dins del seu espai físic no té ubicat el menjador escolar. Per motius d’economització de recursos el Departament va decidir que el menjador escolar i la cuina situats a l’Institut Manuel de Montsuar fossin compartits.

L’espai habilitat per al menjador té prou capacitat per encabir-hi  tot l’alumnat de l’escola i alumnes esporàdics de l’Institut, ja que la capacitat màxima del menjador és de 325 comensals i mai coincideixen en el mateix torn. Els i les alumnes de parvulari hi van a les 12:30, i els i les de primària hi van en un segon torn a partir de les 13:00.

L’empresa que ens tenim contractada pel servei de menjador és “7 i Tria“.

Si vols saber més coses sobre l’espai de migdia i concretament sobre el servei de menjador, consulta al web de l’AMPA.