Calendari del curs

Inici de curs:

12 de setembre de 2018

Vacances:

Del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019  (ambdós inclosos)

Del 13 al 22 d’abril de 2019 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2019

Dies festius de lliure disposició:

2 de novembre de 2018

7 de desembre de 2018

1 i 4 de març de 2019

10 de maig de 2019

Jornada compactada:

21 de desembre de 2018

24 d’abril de 2019 (festa de Sant Jordi)

Del 10 al 21 de juny de   2019 (ambdós inclosos)

L’horari lectiu del centre és de 9 a 12:30 h i de 15,00 a 16:30 h per a tots els alumnes del centre. El dia 21 de desembre i 24 d’abril es realitza un canvi d’horari de 9:00 a 12:30h i a la tarda o al vespre ens tornem a retrobar. A partir del 10 de juny es farà jornada intensiva de 9:00 a 13:00h (Els alumnes que utilitzen el servei de menjador surten a les 15:00h.)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris la primera setmana de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.