Consell escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa. D’acord amb l’estructura actual del centre de nou unitats, en són membres: el/la directora/a, el/la Cap d’Estudis, el/la Secretari/a, sis mestres, sis pares/mares, un representant de la junta de l’AMPA, un representant del personal no docent i un representant de La Paeria.

La funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

Actualment els membres del nostre consell escolar són:

Direcció:
Gerard Calderó (director)
Carme Rubió (Cap d’estudis)
Anna Andorrà (Secretària)

Sector Mares i Pares (AMPA)
Olga Garcia
Noèlia Marín
Aleyda Morell
Mireia Tomàs
Mª Carme Torrent
Núria Pujol

Representant de la junta de l’AMPA:
Pietat Pizarro 

Sector Mestres
Imma Aresté Mur
Eva Bernat
Anna Cabal
Mercè Llaquet
Joan R Morreres
Sílvia Pérez

PAS
Imma Juanmartí

Representant de l’Ajuntament
Joan Gómez López