Atenció al públic

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC

Administració
Lliurament de documentació
Cobraments ordinaris (sortides i material)

De dilluns a divendres de 9 a 9:30
de 12:15 a 12:45

Secretari
Atenció personalitzada
Cobraments fraccionats
Beques
Transport

Dimarts de 9:00 a 9:30
Dimecres de 9:00 a 9:30
Divendres de 12:30 a 13:30

Cap d’Estudis
Atenció a famílies

Dimecres de 15:15 a 16:30

Direcció
Atenció a famílies

Dilluns de 12:30 a 13:30
Dijous de 15:15 a 16:30