Matrícula de Batxillerat

El període de matriculació de batxillerat és del 12 al 16 de juliol de 2021. Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnes admesos i la llista d’espera, comença el període de matriculació de l’alumnat propi i dels preinscrits amb plaça assignada.

Us presentem l’oferta educativa de 1r de batxillerat per al curs 2021-2022:

En base a l’elecció de les matèries per part de l’alumnat del centre que ha escollit l’institut Les Margues com a primera opció per fer el batxillerat, s’ha hagut de modificar el quadre de matèries de modalitat que estava programant inicialment.

És important assenyalar que aquest quadre s’adapta a la realitat del curs 2021-2022. Per a cursos venidors, se seguirà el criteri establert al Projecte Educatiu del Batxillerat. La voluntat del centre és adaptar els itineraris per cobrir les necessitats i les preferències de l’alumnat.

Trobareu més informació sobre el Batxillerat també al tríptic informatiu que teniu a continuació: Tríptic Batxillerat