Informacions breus sobre l’Institut

El centre té com a eixos de la seva acció educativa l’accent en la Ciència i la Tecnologia i el treball amb metodologies actives com l’Aprenentatge Basat en Projectes.

Proposta pròpia d’assignatures i marc horari

Algunes de les assignatures es fan de forma integrada: les fa un mateix professor/a en franges de dues hores. Com a resultat, l’Institut Marta Estrada té una proposta pròpia d’assignatures en les que desenvolupa el Currículum oficial. A 1er d’ESO tenim per exemple les assignatures de Science Research, Disseny i Programació (Tecnologia+Visual i Plàstica), Cos i moviment (Música i Educació Física) o Fòrum (Ciències Socials+Llengua). A Segon d’ESO, les assignatures de Contextos Matemàtics (Matemàtiques+Física), Cooking Chemistry (Química), Disseny i Programació (Visual i Plàstica i Tecnologia). Igualment, a tercer d’ESO, les matèries de Fòrum (Socials+Ètica i Valors) i Ciència i Societat (Ciències, Llengua i Ètica). Al llarg del curs, les diferents matèries alternen diferents metodologies actives i projectes d’àrea.

Podeu veure exemples d’horaris de 1 ESO i 2 d’ESO. A partir del curs 2018-2019, ja s’ha sol·licitat el canvi a la jornada compactada (només matins, de 08:00-14:45h).

 

Projecte Globalitzat Trimestral

Cada trimestre els alumnes fan a més  un projecte Globalitzat: és un projecte interdisciplinar, en el que els alumnes planifiquen, prenen decisions i s’organitzen de forma el més autònoma possible per a assolir un objectiu. Són mostres d’aquest tipus de projectes el projecte XYZStars de realització d’una exposició al museu de Ciències de Granollers, o el Congrés Científic sobre Fluids de la Terra, realitzat al centre cívic Roca Umbert.

Altres informacions d’àmbit pedagògic:

Alguns documents per a conèixer el funcionament del centre: