🔊 ACTUALITAT 🔊


LLIBRES DE TEXT CURS 2021-2022

Marcats en groc els canvis respecte al curs passat.


PROJECTE REUTILITZACIÓ DE LLIBRES


CALENDARI EXÀMENS DE SETEMBRE 1r BATXILLERAT


MATRÍCULA BAT CURS 2021-2022 DEL 12 AL 16 DE JULIOL

LLISTA ALUMNES ADMESOS BATXIBAC CURS 2021-2022

LLISTA ALUMNES ADMESOS BATXILLERAT CURS 2021-2022

LLISTA ALUMNES PREINSCRITS AMB CENTRE ASSIGNAT BATXILLERAT CURS 2021-2022

LLISTA ALUMNES EN LLISTA D’ESPERA BATXILLERAT CURS 2021-2022

FORMALITZACIÓ MATRÍCULA
 
ALUMNAT DEL CENTRE QUE CURSARÀ:
– Batxillerat Científic/Tecnològic o Humanístic/Social si va fer reserva de plaça, només cal que faci el pagament del material i d’Ampa a la mateixa WEB on es fa la reserva dels llibres.
 Batxillerat Artístic, se’ls trucarà (entre el 12 al 15 de juliol) per concertar cita prèvia i formalitzar la matrícula.
ALUMNAT NOU AL CENTRE:
Independentment de la modalitat escollida, se’ls trucarà (entre el 12 al 15 de juliol) per concertar cita prèvia i formalitzar la matrícula.

PREINSCRIPCIÓ ESO CURS 2021-2022

LLISTA ALUMNES ASSIGNATS AL CENTRE AMB INDICACIÓ DE LA PRIMERA PETICIÓ
ALUMNES PREINSCRITS AL CENTRE
ALUMNES LLISTA ESPERA DEL CENTRE

Els alumnes que han estat admesos al centre rebran per correu electrònic tot allò que necessiten per formalitzar la matrícula.