Dinamitzant la biblioteca

Per dinamitzar la biblioteca s’han previst les següents activitats:

  1. Espai per a la Lectura en veu alta (Departaments de Llengua)
  2. De l’hort a la biblioteca (Departament de Ciències)
  3. Tallers sobre igualtat de gènere, violència de gènere, coeducació (tutoria, i especialment els departaments de Ciències i Tecnologia sobre el tema de la igualtat i la coeducació).
  4. Acompanyament grups de reforç quant a la comprensió lectora (Català, Castellà, Anglès i Matemàtiques).
  5. Xerrades, presentacions de llibres, etc., sobre qualsevol de les matèries.
  6. Decoració de l’espai de la Biblioteca (ViP)…